Domů


Aktuality

Asaben

NZDM

Doučování

Akce

Kontakty

Odkazy

Donátoři


Asaben

(Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)

  • Posláním klubu ASABEN (romsky úsměv) je spolupracovat s dětmi a jejich rodinami tak, aby děti byly připraveny na bezproblémový vstup do základní školy a ukázat rodičům, jak doma rozvíjet vzdělání svých dětí
  • Posláním klubu je pozitivně působit na rodiče, aby se zajímali o znalosti a dovednosti svých dětí, aby je v získávání znalostí a dovedností uměli podporovat a dále rozvíjet v domácím prostředí.
  • Posláním klubu je připravit a motivovat rodiče ke  spolupráci na školním vzdělávání dětí a podpořit samostatnost rodičů v péči o vzdělání dětí
  • Posláním klubu je snaha o začlenění rodin do majoritní společnosti a podpora jejich samostatnosti

Cílovou skupinou jsou romské děti ve věku 4-7 let bydlící v blízkém okolí a jejich rodiny.

Program klubu je zaměřen především na zmírnění jazykové bariéry, nácvik sebeobsluhy, rozvoj hrubé i jemné motoriky a vedení dětí k pozornosti, vytrvalosti, samostatnosti. Při práci s dětmi uplatňujeme individuální přístup. S dětmi se v klubu scházíme čtyřikrát týdně dopoledne, skupinu tvoří 10 dětí a 2 vychovatelky.

Pracovníci klubu jsou v neustálém kontaktu s rodiči, protože děti si ráno vyzvedávají v rodinách a po skončení klubu opět doprovází domů. Další možnost kontaktu s rodinami dětí tvoří pravidelné návštěvy pracovníků klubu ASABEN. Při návštěvách rodin je možnost seznámit rodiče s pokroky dětí a také rodiče více motivovat k práci s dětmi i v domácím prostředí.

Na klub navazuje kroužek Přípravka a Doučování. Je tedy možné dále děti sledovat a pracovat s nimi i po ukončení docházky do klubu.


V roce 2013 nás finančně podporuje Nadace Terezy Maxové